גדולים מאוד

 • מחיר (שחור מט): 11,000 ש

  מחיר (שחור מט): 11,000 ש"ח | F600 FireLight

  הספק: 24KW) 81,500 Btu) | עד כ-250 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר (שחור מט): 10,000 ש

  מחיר (שחור מט): 10,000 ש"ח | F500 Oslo

  הספק: 20.5KW) 70,000 Btu) | עד כ-210 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר: 11,500 ש

  מחיר: 11,500 ש"ח | F50TL Rangeley

  הספק: 24.5KW) 83,000 Btu) | עד כ-250 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה-ארה"ב

 • מחיר: 9,500 ש

  מחיר: 9,500 ש"ח | F55 Carrabassett

  הספק: 24.5KW) 83,000 Btu) | עד כ-250 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה-ארה"ב

 • מחיר: 13,550 ש

  מחיר: 13,550 ש"ח | IKI

  הספק: 25KW | עד כ-250 מ"ר
  תוצרת: PALAZZETTI, איטליה

 • מחיר (שחור מט): 10,500 ש

  מחיר (שחור מט): 10,500 ש"ח | Defiant

  הספק: 22KW) 75,000 Btu) | עד כ-220 מ"ר
  תוצרת: Vermont Castings, ארה"ב