גדולים

 • מחיר (שחור מט): 10,000 ש

  מחיר (שחור מט): 10,000 ש"ח | F500 Oslo

  הספק: 20.5KW) 70,000 Btu) | עד כ-210 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר (שחור מט): 9,300 ש

  מחיר (שחור מט): 9,300 ש"ח | Encore

  הספק: 19KW) 65,000 Btu) | עד כ-170 מ"ר
  תוצרת: Vermont Castings, ארה"ב

 • מחיר (שחור מט): 9,000 ש

  מחיר (שחור מט): 9,000 ש"ח | F400 Castine

  הספק: 16KW) 55,000 Btu) | עד כ-160 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר: 8,500 ש

  מחיר: 8,500 ש"ח | F45 Greenville

  הספק: 16KW) 55,000 Btu) | עד כ-160 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה-ארה"ב

 • מחיר: 7,500 ש

  מחיר: 7,500 ש"ח | F8

  הספק: 20.5KW) 70,000 Btu) | עד כ-200 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר: 12,000 ש

  מחיר: 12,000 ש"ח | F520

  הספק: 14KW
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר (שחור מט): 9,000/9500 ש

  מחיר (שחור מט): 9,000/9500 ש"ח | F305

  הספק: 14KW | עד כ-150 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר: 12,000 ש

  מחיר: 12,000 ש"ח | F480

  הספק: 14KW | עד כ-150 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר: 7,000 ש

  מחיר: 7,000 ש"ח | Derby

  הספק: 14KW / 9KW
  תוצרת: BRONPI, ספרד

 • מחיר: 7,400 ש

  מחיר: 7,400 ש"ח | Bury

  הספק: 14KW / 9KW
  תוצרת: BRONPI, ספרד

 • מחיר: 9,300 ש

  מחיר: 9,300 ש"ח | DutchWest Large

  הספק: 17KW
  תוצרת: Vermont Castings-Majestic, ארה"ב

 • מחיר: 7,700 ש

  מחיר: 7,700 ש"ח | F118

  הספק: 17.5KW) 60,000 Btu) | עד כ-170 מ"ר
  תוצרת: JOTUL, נורבגיה

 • מחיר (שחור מט): 8,500 ש

  מחיר (שחור מט): 8,500 ש"ח | Manchester

  הספק: 17KW | עד כ-170 מ"ר
  תוצרת: Hergom, ספרד

 • מחיר (שחור מט): 8,500 ש

  מחיר (שחור מט): 8,500 ש"ח | Bennington

  הספק: 17KW | עד כ-170 מ"ר
  תוצרת: Hergom, ספרד

 • מחיר: 7,500 ש

  מחיר: 7,500 ש"ח | Isotta

  הספק: 15KW | עד כ150 מ"ר
  תוצרת: Nordica, איטליה

 • מחיר: 5,900 ש

  מחיר: 5,900 ש"ח | Venis

  הספק: 18KW
  תוצרת: BestFire, סין

 • מחיר: 5,500 ש

  מחיר: 5,500 ש"ח | Victory

  הספק: 15KW
  תוצרת: BestFire, סין

 • מחיר: 4,900 ש

  מחיר: 4,900 ש"ח | Chester

  הספק: 14KW | עד כ-140 מ"ר
  תוצרת: BestFire, סין

 • מחיר: 10,500 ש

  מחיר: 10,500 ש"ח | Heritage

  הספק: 17KW | עד כ-150 מ"ר
  תוצרת: Hergom, ספרד

 • מחיר: 7,500 ש

  מחיר: 7,500 ש"ח | E30 Large

  הספק: 13.3KW | עד כ-140 מ"ר
  תוצרת: Hergom, ספרד

 • מחיר: 8,900 ש

  מחיר: 8,900 ש"ח | Harmony III

  הספק: 14KW | עד כ-140 מ"ר
  תוצרת: EFEL, בלגיה

 • מחיר: 9,000 ש

  מחיר: 9,000 ש"ח | Mouriez

  הספק: 14KW | עד כ-140 מ"ר
  תוצרת: Godin, צרפת

 • מחיר: 7,500 ש

  מחיר: 7,500 ש"ח | Manhattan

  הספק: 14KW | עד כ-140 מ"ר
  תוצרת: Godin, צרפת

 • מחיר: 7,500 ש

  מחיר: 7,500 ש"ח | Golden

  הספק: 14KW | עד כ-140 מ"ר
  תוצרת: Godin, צרפת